Kohlenstoffeinheit

Kohlenstoffeinheit (2010)
Stahl, Holz
16,5 x 2,3 x 1,5 cm
click to zoom